GBulletin ’21-2

image_pdfimage_print

In deze editie van onze GBulletin aandacht voor een beknopte samenvatting onze inbreng in de raadsvergadering van 28 januari j.l. en de mobiliteitsvisie van onze gemeente.

 

RAADSVERGADERING 28 JANUARI 2021

Fractielid Anita Mast van Gemeentebelangen geeft hier de ingebrachte punten van GB weer.
Wij stelden vragen over:

 • Het ontbreken van de verordening bomenkap;
 • De grote zorgen die er zijn over het welzijn en veiligheid van de bewoners van het pension in Minnertsga;
 • De datum waarop de werkzaamheden voor de fietstunnel Marsum beginnen;
 • Reactie op brief Dorpsbelang Oosterbierum over de Mûntsewei;
 • De onrust in Wier en de omliggende dorpen over de nieuwe radarinstallatie in Wier; GB stelde in september al vragen; antwoord bleef uit!;
 • Het uitblijven van een reactie op de brief aan het college over het alternatieve plan fietspaden. Deze brief is mede op initiatief van Gemeentebelangen ingebracht;
 • De brief over het bouwen van een woning aan de Sânwei 17a in Menaam.

Verder:

 • Is er een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie Kleasterwei Tzummarum;
 • Was de fractie zeer kritisch over het negatieve resultaat van bijna 3 miljoen van Empatec (Gemeenschappelijke Regeling Fryslân West) over 2019;
 • Hebben wij ingestemd met de extra kosten voor het fietspad langs het van Harinxmakanaal;
 • Hebben wij ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor de dorpsmolen Tzum;
 • Hebben wij de motie “Swarte Haan” mee ingediend (GB/FNP en SAM roepen de wethouder op om contact op te nemen met betrokken gedeputeerde om voor de Bildtse naam te pleiten op de treinen van Arriva);
 • Hebben wij de motie “Raden in verzet” mee ingediend.

Enige antwoorden College:

 • Het gaat bij het pension in Minnertsga om kamergewijze verhuur; brandveiligheid is nog getoetst;
 • Radarpost Wier; B&W schreven brief aan Defensie om meer in contact te treden met de bewoners. De wethouder: “Pas de laatste maand kregen we zorgelijke signalen!”;
 • Inzake de fietstunnel bij Marsum kon de wethouder melden dat de werkzaamheden na de zomer starten.

 

MOBILITEITSVISIE WAADHOEKE

De fracties van Christen Unie, VVD en Gemeentebelangen deden onderzoek naar de mogelijkheden om de aanleg van de gewenste fietspaden Winsum-Hatsum en Menaam-Wier (Gernierswei) te bespoedigen. Onderstaand treft u de brief aan van 21 december, gericht aan het College van B & W-Waadhoeke.

Eerder verschenen GBulletins:

🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’