GBulletin ’21-3

image_pdfimage_print

LEENDERT FERWERDA STAPT DREKT OVER FAN FNP NAAR GEMEENTEBELANGEN

Soa’t in jannewary in de kranten te lezen waar, het Stannebuurtster Leendert Ferwerda na fertrek út de fraksy fan FNP Waadhoeke, him ansloaten bij de Gemeentebelangen. Ferwerda (1943) fertelt over syn politike ferleden en syn keuze om foor de raadsferkiezings in maart 2022 beskikber te wezen foor op de list fan Gemeentebelangen en om drekt na de fraksy fan Gemeentebelangen te gaan.

 

In 1974 waar ik mèt-oprichter fan Werkgroep ’t Bildt (WhB), ’n inisjatyf fan Henk Hornstra. Die nije gemeentlike pertij waar fral ok ingeven deur ’t plan om fan de Swarte Haan ôf ’n nije seedyk an te lêgen tot an ’t eand fan de kwelder, de trasee A en D striid, want dat worde ’t. Hornsta worde koazen. In 1986 deen ik ônder de pertijnaam Frije Bilkerts met an de raadsferkiezing, maar haalde de kiesdeler niet. Foor de raadsferkiezing in 2006 worde ik deur Anita Andriesen froegen foor op de list fan de PvdA. Der ston ok Stjabuurtster Sjoerd Simon Kuipers op. De PvdA worde de groatste pertij, formde ’n koälisy met ’t CDA en Hans Kaper worde wethouwer. Twee jaar later laidde de oplaide fraksydisipline tot ’n aigen sit in de raad met de eerdere naam Frije Bilkerts. Frije Bilkerts kreeg bij de raadsferkiezings fan 2010 twee sitten. In 2014 speulde de mooglike herindeling fan gemeentes al. Frije Bilkerts koas út overtuging foor blivende gemeentlike selsstandigens, die’t ’t aigene fan taal, kultuur en landskap, dink an de Bildtdiken, de beste gerânsy gâf. Frije Bilkerts kreeg op ’t in 1505 inpolderde Bildt de meeste stimmen, maar worde om ’t herindelingsstandpunt, bútten ’t kollezy houwen. En doe kwam eand 2017 de raadsferkiezing foor de per 1 jannewary 2018 ontstane nije gemeente Waadhoeke, in ’t Bildts Waddenhoek.
 
’t Bestuur fan Frije Bilkers het doe praat met Gemeentebelangen en met de FNP ’t Adfys waar om an te slútten bij Gemeentebelangen. In 2010 waar ik persoanlik lid worren fan de FNP en koas foor op de list fan de FNP en kreeg meer dan fijfhondert foorkeursstimmen.
 
In 2022 wil ik, met fral opnij de stim fan de Bilkerts, graag raadslid blive. De fraag an mijsels waar: blyf ik derfoor dan bij de FNP of bin ik dan beskikber foor de list Gemeentebelangen, ferlaat fortfloeiend op ’t eerdere adfys fan ’t bestuur fan Frije Bilkerts. Na gesprekken èn met Gemeentebelangen èn met de FNP hew ik besloaten om in 2022 beskikber te wezen foor de list Gemeentebelangen. Fan dat beslút út fon ik, fral ok sien ’t fait dat pertijen nou al doende binne met kandidaten en ’t ferkiezingprogramma, om in de nag lopende raadsperioade al raadslid foor Gemeentebelangen te worren. Raadslid foor alle inweuners fan Waddenhoek.

 

Leendert Ferwereda (Foto: Leeuwarder Courant)

 

GRONDKWESTIE TZUMMARUM

In de raadsvergadering van 11 februari jl. heeft GB met een interpellatiedebat ruim de aandacht gevraagd voor een netelige grondkwestie die al tien jaar de gemoederen bezighoudt.  In Tzummarum en daarbuiten. Interpellatie is een zwaarwegend instrument om een politiek gevoelig onderwerp aan de orde te stellen. En daar was volgens ons alle reden voor.

Wij besparen jullie de juridische perikelen in dit erg dure hoofdpijndossier. De FNP-wethouder gaf in het debat aan: ‘yn sa’n langrinnend proses giet wolris wat mis’. Een eufemisme.
De provincie stelde zelfs een stevig Interbestuurlijk Toezicht onderzoek (IBT) in. Naar met name de VTH verantwoordelijkheden van de gemeente in dit dossier. VTH staat voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Uit het kritische IBT-rapport bleek dat vooral de handhavingstaak flink tekort heeft geschoten. Het college voelde echter niet de behoefte het IBT-rapport volledig te betrekken bij de aan en doorverkoop van bosgrond aan het bedrijf. Bosgrond van Staatsbosbeheer en waarvan de gemeente al jarenlang de erfpachter is. In het interpellatiedebat heeft GB de vinger op de zere plek weten te leggen. En daarmee voorkomen dat het IBT-rapport in de raad onbesproken bleef. Wij blijven dit dossier natuurlijk op de voet volgen. Zo ook de tien verbeterpunten die het college heeft aangegeven om de VTH-taken naar een hoger peil te brengen.

 

TE VEEL BETAALDE JEUGDZORG

Gemeentebelangen heeft schriftelijk vragen gesteld over het bedrag van 4,5 miljoen euro dat de Friese gemeenten niet terugvorderen aan te veel betaalde jeugdzorg. Gemeentebelangen wil weten wat dat betekent voor onze gemeente.

 

NIEUWTJES IN HET KORT…

Ontwikkeling bedrijventerrein de Kie 2 in Franeker

Het bedrijventerrein de Kie 1 in Franeker begint mooi vol te lopen met bedrijven. Het college reageert daar adequaat op door nu al een Voorbereidingskrediet van 80.000, — te vragen voor de ontwikkeling van de Kie 2 naar bedrijfsterrein. Hoeven we geen nee te verkopen zoals de gemeente momenteel wel doet voor bouwkavels voor woningbouw. Geen enkele kavel beschikbaar. In het huidige agrarische bestemmingsplan van Kie 2 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar bedrijven. Een langdurige procedure van wijziging van het bestemmingsplan kan dus achterwege blijven. Naast het restant bedrijventerrein de Kie 1 en straks de Kie 2 beschikt de gemeente ook nog over het nieuwe Bedrijventerrein Dronryp West waar Wonen en Werken is toegestaan. In Menaam Noord is, voor zo wij weten, ook nog één kavel beschikbaar. Kortom mooi dat er weer gemeentelijke grond beschikbaar komt voor het realiseren van nieuwbouw door bedrijven.

 

Gemeente Waadhoeke geeft geen steun aan haar eigen ondernemers

Gemeentebelangen wil graag dat u uw inkopen doet – en ook dat onze gemeente dat doet – bij de plaatselijke ondernemers in stad en dorp. Blijf die mensen steunen. Wij willen dat zij deze crisis overleven en on ook straks weer van dienst kunnen zijn. Doe dus anders dan het huidige gemeentebestuur van Waadhoeke. Zij lieten u al voor de tweede keer een brief bezorgen waarin zij u een energie-voordeel aanbieden en waarbij ze uitbundig een onderneming van buiten de Gemeente Waadhoeke bij u aanbevelen om dit te realiseren. Onze eigen ondernemers worden respectloos gepasseerd. Wij zouden dat anders doen!

 

“Praat jo eigen taal mar!”

Gemeentebelangen

 

Eerder verschenen GBulletins:

📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’