GBulletin ’21-5

image_pdfimage_print

Vandaag bieden we jullie bulletin ’21-5 aan, opnieuw met interessant nieuws. In het eerste artikel komen we als Gemeentebelangen met een nieuw initiatief. Kijk en lees snel verder; jullie kunnen ons er ook vast bij helpen!

 

FELICITATIEKAART

Samen met Susanne Zijlstra-Mol van “Penstreken” uit Franeker ontwikkelden we een felicitatiekaart. Een kaart, waarmee we inwoners, instellingen en/of (sport) verenigingen willen gelukwensen met een bijzondere gebeurtenis of prestatie. Best moeilijk om bij 40.000 inwoners en heel veel verenigingen altijd precies op de hoogte te zijn van een opvallende gebeurtenis. Jullie, als ontvanger van het bulletin, kunnen ons helpen door een “gegadigde” (met naam en adres) aan ons door te geven; dat kan op info@gemeentebelangen.frl.

Hiernaast biedt ontwerpster Susanne de eerste kaart aan aan Lute Pen (bestuursvoorzitter Gemeentebelangen). De, rijk geïllustreerde, kaart zelf is verderop in dit bulletin weergegeven met daarbij de antwoorden op gestelde vragen.

 

Antwoorden van Susanne Zijlstra op vragen van Lute Pen:

  • Ik ben een zakelijk tekenaar, een schots- en scheefdenker, maar ik vraag wel door wat je als product wilt;
  • de opdrachten moeten wel bij mij passen;
  • tekenen is een krachtige taal om mensen te helpen elkaar beter te begrijpen;
  • vanuit het handtekenen ben ik nu meer digitaal gaan werken;
  • een prachtige uitvinding!
  • mijn opdrachten komen uit mond-tot-mondreclame en via sociale media;
  • ik heb ruim overleg met mijn opdrachtgevers en houd niet van “afrafelen”.

 

LEDENBESTAND

Aangenaam verrast was ons fractielid Adrie Weiland toen twee jonge mannen bij haar op de stoep stonden en zich wilden aanmelden als lid van Gemeentebelangen. Zij vinden lokale politiek erg belangrijk en daarom willen ze zich inzetten voor onze partij. Bovendien hebben ze aangegeven ( als “jonge lijstduwers”) een plaats te willen innemen op de GB-verkiezingslijst bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. GOED VOORBEELD DOET VOLGEN! In de laatste 6 maanden groeide ons bestand met 15%! Ben jij ook geïnteresseerd, laat het ons even weten op bovengenoemd mailadres. Wij nemen dan direct contact met je op! Voor € 30,- per jaar maak je Gemeentebelangen en de lokale politiek in jouw dorp, stad en gemeente Waadhoeke sterk.

 

RAADSVERGADERING 29 APRIL 2021

THERESIA-COMPLEX FRANEKER

In deze raadsvergadering heeft de fractie van GB gevraagd waarom, na 2,5 jaar, nog niet met de nieuwbouw/uitbreiding van de 8 leegstaande appartementen van het Theresia-complex in Franeker is gestart. Deze appartementen zouden worden vervangen door 9 nieuwe. Kosten 1,65 miljoen, waarvan de eigenaar “Woonzorg Nederland” 1,3 miljoen voor haar rekening zou nemen. Op 13 september 2018 was daarvoor een raadsvoorstel aangenomen en was de resterende € 350.000,- uit het Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds vrij gemaakt.

De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat ingediende bezwaren tot op heden de oorzaak waren geweest, dat er nog niet mee was begonnen.

PROJEKTPLAN SWARTE HAAN MET FERKEERSREGELS IN DE RAAD WAADHOEK

’t Kollezyfoorstel waar dat de raad op donderdeg 29 april ’n ferklaring fan gyn bedinkings ôfgeve sou foor nachtrekreasy op de Swarte Haan. ’t Inisjatyf fan Keunstwurk foorsâg in de bou fan ’n sterrekikersskuur met fijf trekkershutten en eksposisyrúmte, ‘n observatorium en ‘n nachtbelevingstún. Derfoor worre ok seuventyn parkeerplakken anlaid.
De beweuners fan de Swarte Haan, die’t al jaren overlast ônderfine fan ’t toenimmende autoferkeer, hadden in de gesprekken met de gemeente al dúdlik angeven, dat d’r drekt al foor deur-de-dâg- besoekers feul meer parkeergelegenhyd komme most. En d’r mosten ferbeterings in de ferkeersôfwikkeling komme. De gemeente wou deuze niet al in ’t projektplan fastlêge.
Op inisjatyf fan SAM worde met FNP, CU en VVD ’n moasy ankondigd. ‘t Projektplan soa at ‘t nou foorlaai waar akkoord, maar de raad most dan fòòr oktober op ‘e hoogte weze fan de útkomsten fan ’t deur ’t kollezy ankondigde ferkeersôndersoek. En niet eerder mocht met de bou begonnen worre. Deuze moasy worde deur wethouwer De Pee in dúdlike bewoordings as niet útfoerber en onnorig fertragend foor ’t projektplan kwalifiseerd.

Namens de fraksy fan Gemeentebelangen had Leendert Ferwerda in eerste termyn ’t standpunt ferwoord dat de inweuners fan de Swarte Haan èn de raad eerst wete motte wèlke ferkeersferbeterings at dan èn toegelyk met ‘t útfoeren fan ’t projektplan realiseerd worre sille. Niet eerder kin fan de Swarte Haan en de raad froegen worre om in te stimmen met ‘t projektplan met de derin opnommene ferkeersferbeterings. De moasy worde introkken en derna worde deur SAM ‘ n amendemint indiend dat ’t standpunt fan Gemeentebelangen ônderskreef. ‘t Kollezy kreeg dermet de opdracht om ‘t projektplan fòòr 1 oktober opnij an de raad foor te lêgen, met de dan ok norige ferbeterings in de infrastruktuur. Dat amendement worde unanym annommen.

Bron: Leeuwarder Courant

 

IN MEMORIAM JACOB CATS

Op 27 april overleed onze oud fractievoorzitter en bestuursvoorzitter van de (voormalige) gemeente Menaldumadeel. Jacob heeft een moeilijke strijd moeten leveren en we wisten dat zijn gezondheid broos was. Een droevig en pijnlijk heengaan van een bevlogen vriend die veel verdiensten heeft gehad voor Gemeentebelangen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd en hij zal voortleven in onze herinneringen. Een delegatie van GB-leden heeft hem op zaterdag 1 mei in Andringastate een laatste groet gebracht en de familie gecondoleerd. Jacob werd 67 jaar oud.

 

Eerder verschenen GBulletins:

🚨 GBulletin ’21-4
🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’