GBulletin ’21-6

image_pdfimage_print

Een nieuw bulletin van GEMEENTEBELANGEN, het zesde in 2021. Interessant nieuws over bescherming van bomen en struiken, gas- en zoutwinning onder land of toch niet, energieplan, zonnevelden, Gerard de Jong als talencoördinator en het moestuinproject van Laura van Twillert.

 

RAADSVERGADERING 20 MEI

Bodemvisie, gas- en zoutwinning onder land of toch niet?

In de raadsvergadering van 20 mei stemde de voltallige raad in met het ter visie leggen van de Bodemvisie; deze bevat een aantal tegenstrijdigheden t.a.v. de gas- en zoutwinning onder land. Gemeentebelangen (bij monde van Haaye Hoekstra) pleitte er in de vergadering voor om de bodemvisie in overeenstemming te brengen met het Coalitieakkoord., nl. geen gas- en zoutwinning onder het vaste land! Wethouder Dijkstra bevestigde deze visie. Vreemd dat er dan meerdere keren in de Bodemvisie staat dat “Waadhoeke (beperkt) mee wil werken aan de winning onder land.

Wel of geen zonnevelden op landbouwgrond

Ook in de Bodemvisie stond dat Waadhoeke, wegens schade aan het landschap, het aanleggen van zonnevelden wil beperken. Het staat haaks op het plan dat wethouder Dijkstra onlangs bekend maakte van een 800 ha groot energiepark met zonnepanelen bij Sexbierum.
Dit plan zorgt voor veel onrust en vraagtekens!
VVD en CU kwamen in de raadsvergadering met een motie om geen landbouwgrond te gebruiken voor zonnepanelen Gemeentebelangen stemde voor deze motie: geen grote zonnevelden op kostbare Friese landbouwgrond. Vreemd dat de coalitiepartijen (CDA, SAM en FNP) tegen de motie stemden en feitelijk dus voor de zonnevelden zijn. Niet te rijmen met hun standpunt in de Bodemvisie en moeilijk uit te leggen aan de inwoners van Waadhoeke.

Motie Gemeentebelangen, SAM en Christen Unie inzake bescherming bomen

In de vergadering van 20 mei nam de gemeenteraad in meerderheid een, door GB, SAM en CU ingediende, motie aan voor een betere bescherming van karakteristieke en beeldbepalende bomen en landschapselementen. Ook is wethouder Jan Dijkstra gevraagd naar de voortgang van een op te stellen convenant dat het landschap rond de oude Middelseedyk beter moet beschermen. Hiermee is een eerste stap gezet naar een betere bescherming van het groen (bomen en struiken). Ons fractielid Haaye Hoekstra heeft in oktober 2020 een interne beleidsnotitie geschreven, waarin hij stelt dat bomen, ook monumentale, nog steeds vogelvrij zijn en dat van een toegezegde aanplant van bomen nog weinig terecht is gekomen. De bescherming en aanplant van bomen is van groot belang voor het afvangen van CO2, fijnstof en voor versterking van biodiversiteit en is zeker een aandachtspunt in het verkiezingsprogramma van GB.

 

INFORMATIEAVOND ENERGIEPLAN EN WARMTETRANSITIE

Op 12 mei had Gemeentebelangen voor fractie, bestuur en denktank een informatieavond gepland met als spreker Folkert Algera uit Berltsum, een kenner op het gebied van warmtetransitie.. Door corona kon helaas slechts een kleine opkomst worden gerealiseerd. Enkele bijzondere uitspraken:

  • opwekking met zonnepanelen op huizen/gebouwen en windmolens gaat niet lukken; plaatsing op kostbare Friese klei is niet nodig en ook wordt daarmee de transitie niet gerealiseerd;
  • er ligt een té grote nadruk (ook bij de provincie) op de “zonneweide-tour” en op windmolens; over de warmtetransitie (huizen haalbaar en betaalbaar kunnen blijven verwarmen) wordt nauwelijks gesproken;
  • ga eerst huizen/gebouwen goed isoleren en ga dan berekenen welke energie er nodig is; zonnepanelen op eigen daken is een goede investering (je houdt dan je eigen “regie”)
  • door de inzet van Hybride warmtepompen met Groengas kunnen (oudere) huizen verwarmd worden (voordelen: ondergrondse gasleidingen kunnen over 15/20 jaar gebruikt worden voor waterstof en netverzwaringen zijn dan eveneens niet nodig);
  • wil je gas vervangen door puur elektrische verwarming dan ben je 8x duurder uit. Bij gebruik van een warmtepomp ben je goedkoper uit dan met gas;

Een vruchtbare avond met voldoende voeding voor het verkiezingsprogramma van GB 2022-2026.

 

TALENCOORDINATOR IN WAADHOEKE

Onze gemeente heeft met het aantrekken van Gerard de Jong (nu nog hoofdredacteur van de Bildtse Post) een coördinator aangetrokken die de vier gesproken talen (Nederlands, Fries, Bildts en het Franekers) de juiste aandacht en zichtbaarheid moet geven en ook voor verankering moet zorgen.
“Waadhoeke is met hur taal ’n unike gemeente; ’n rykdom om te koesteren en om út te bouwen”!
Gemeentebelangen is het eens met de visie dat iedereen zich moet kunnen uiten in zijn of haar taal! Wij wensen Gerard veel succes toe met deze nieuwe uitdaging.

 

MINIMA MOESTUINTJES VAN LAURA VAN TWILLERT (FRANEKER)

Dit jaar, op 1 maart, ben ik gestart met het project “Minima Moestuintjes” met 50 deelnemers die allen thuis een moestuinbak kregen met aardmix, voeding, zaden en een begeleidende app. Je hebt geen verstand nodig van moestuinieren; van zaai tot oogst worden de plantjes getrackt in de app. Ondanks het koude voorjaar hebben de deelnemers al hun eerste groenten kunnen oogsten: radijs, spinazie en diverse slasoorten. De zomergroente staat te popelen om geplant te worden en de eerste aardbeiplantjes hebben al bloemetjes. Leuk om enthousiaste en dankbare deelnemers en hun kinderen te zien. Recepten worden al onderling uitgedeeld. Zelf groente kweken: leuk voor de portemonnee, lekker, gezond en goed voor het milieu.

Laura van Twillert (GB-lid): lauravantwillert@gmail.com

 

Eerder verschenen GBulletins:

🌹 GBulletin ’21-5
🚨 GBulletin ’21-4
🙋 GBulletin ’21-3
📃 GBulletin ’21-2
🚴 GBulletin ’21-1
🍾 GBulletin-5
🏘️ GBulletin-4
🚲 GBulletin-3
🌊 Waddengebied 2050 en het dijkversterkingsproject Koehool – Lauwersmeer
📰 Gemeentebelangen introduceert ‘GBulletins’